Zwycięska super-czujnośćSpojrzenie na drugiego człowieka nie ogranicza się tylko do wymiaru czysto ludzkiego. Na horyzoncie pojawia się także promieniowanie Bożej Obecności oraz oddziaływanie złego ducha. Duch Święty sprawia, że potrafimy dostrzegać w ludzkiej twarzy Twarz samego Jezusa Chrystusa. Diabeł natomiast podsuwa kłamliwe posądzenia, które nawet bardzo dobrego człowieka ukazują jako „zło wcielone”.  Myśli człowieka mogą podlegać oddziaływaniu Bożemu lub diabelskiemu.  Z kolei w oparciu o posiadane poglądy i wyobrażenia mają miejsce określone postawy i decyzje. Wielkie wyzwanie polega na tym, aby w drugim człowieku dostrzegać Boga. Zarazem trzeba być bardzo czujnym, aby nie ulec szatańskim podszeptom, zwodniczym i oskarżycielskim. 

             Szczególnie warto zwrócić uwagę na cenne relacje, gdzie doświadczamy od drugiego człowieka czegoś dobrego w walce ze złem. Początkowo oczywiście wszystko rozwija się bardzo dobrze. Serce doświadcza wdzięczności za otrzymywaną pomoc i miłość. Wszak dzięki udzielonemu wsparciu, udaje się przezwyciężyć nieraz wielkie trudności lub niszczące uwikłania. Jezus z tego bardzo się raduje i pragnie udzielać kolejnych łask. Ale niestety zupełnie inaczej postrzega to diabeł. Widząc, że ktoś coraz bardziej odkrywa miłość i jest coraz bardziej szczęśliwy, zaczyna wściekać się na człowieka, który pomaga i jest narzędziem Chrystusa. Dlatego po pewnym czasie,perwersyjnie rękoma obdarowanego postanawia zniszczyć obdarowującego. Jest to działanie będące zemstą za udzielone dobro. Zarazem celem jest uniemożliwienie dalszego dobra i jedności. 

            Szatan ma jednak początkowo poważny problem: trudno rozbić relację, gdzie istnieje wzajemne doświadczenie miłości. Dlatego pierwszym krokiem szatańskiej strategii jest ukazanie drugiego w czarnych barwach.  Szatan zaczyna podsuwać oskarżające myśli i posądzenia. Człowiek, który zostaje poddany takiej pokusie, jeśli nie ma dużego doświadczenia w rozeznawaniu, najczęściej w swych myślach nie rozpoznaje działania Złego. Jest święcie przekonany, że doświadczane uczucia i obecne w głowie myśli, odzwierciedlają rzeczywisty stan rzeczy odnośnie oskarżanego człowieka. Tak zaczynają się nieporozumienia. Zły wszystko przekręca i przeinacza; zakłada swoiste „czarne okulary”, które sprawiają, że nawet jasna rzeczywistość jest widziana w ciemnych barwach. Po oczernieniu bardzo łatwo już doprowadzić do rozbicia istniejącej jedności. Oskarżony człowiek przestaje być obrazem Boga; staje się w oczach naiwnie oszukanego „wcieleniem zła”, od którego trzeba odejść.  W ten sposób rozpada się wiele pięknych relacji.  Wielka to tragedia, gdy kuszone osoby naiwnie ulegają oczerniającym podszeptom. W rzeczywistości otrzymują dużo dobra, ale zaufawszy bardziej oszukańczym myślom szatana, ustają w drodze i zaprzepaszczają wielką życiową szansę. 

             Jak nie ulec tej pokusie? Przede wszystkim, sam rozum i wyobraźnia nie wystarczą. Co więcej, zdolność do „kręcenia filmów” jest bardzo często wykorzystywana przez zimną inteligencję Złego. Właściwie istnieje tylko jedna droga: ufnej wiary w dobroć drugiego. Wiara zaś jest przyjęciem jakiejś prawdy w oparciu o zaufanie wobec drugiej osoby. Dlatego, gdy doświadczamy zwłaszcza wobec kogoś bliskiego oskarżycielskich myśli, wtedy tym bardziej trzeba mówić  w sercu „Ufam, że ten człowiek chce dla mnie dobrze”. Często daje to naprawdę rewelacyjne efekty. Jak Zły zorientuje się, że kuszony nie „daje się wykiwać”, ale jeszcze bardziej utwierdza się w miłości wobec oskarżanego, to najczęściej odpuszcza. Widzi, że nic z tego nie będzie, a nawet jeszcze traci, bo miłość wzrasta. Ludzie, którzy trwają w długich relacjach miłości, są pięknym świadectwem mądrości. Nie dali się oszukać Wielkiemu Krętaczowi, który nieustannie dąży do rozbijania i unieszczęśliwiania ludzi. 

Najgłębiej, poprzez zaufanie drugiemu człowiekowi, chodzi o ufność pokładaną w samym Chrystusie. Jezus zaprasza: „Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie” (J 14, 11). Święty, w swej miłującej prostocie, zawsze szuka w drugim człowieku obecności Boga.     

17 maja 2014 (J 14, 7-14)