Pragnienie i kreatywność


Gorące pragnienie i roztropna kreatywność… Te dwie wartości mają wielkie znaczenie w dążeniu do celów, które posiadamy. Niestety, istnieje swoisty paradoks. Ludzie, zainteresowani jedynie doczesnymi zyskami, często bardziej realizują wspomniane wartości, aniżeli osoby dążące do życia wiecznego.

W jednej z opowieści o Ojcach Pustyni pewien mnich egipski z wielkim bólem zaczął płakać  na widok pięknie ubranej i uwodzącej swym czarem aktorki. Powodem łez był wniosek, do którego doszedł. Otóż uświadomił sobie, że owa kobieta bardziej angażuje się w to, aby podobać się ludziom, aniżeli on w służbę Bogu. Gdy nieraz zostają ujawnione poważne przestępstwa, okazuje się, że przestępcy w celu osiągnięcia wielkich korzyści wykazali się niebywałą wręcz pomysłowością i determinacją w podjętych działaniach. Zdumiewająca jest wola walki i szeroka paleta zagrywek, które stosują ludzie ubiegający się o władzę polityczną lub pragnący zrobić wielką karierę w jakiejś dziedzinie życia. Jednocześnie troska o wieczność często sprowadzona jest jedynie do pewnych modlitw i praktyk religijnych, które podejmowane są bez większego  zapału, jakby z przymusu. Z kolei gdy pragnienie nieba jest bardziej rozbudzone, wtedy niejednokrotnie wszystko ogranicza się do wysiłku wedle utartych schematów, co uniemożliwia głębszy rozwój na drodze życia duchowego.  Brakuje nowatorskich pomysłów, które pozwalałyby przeżywać  wiarę jako „coś porywająco koniecznego” do sensownego przeżywania codzienności w drodze do wiecznego szczęścia.

Jezus świetnie zdiagnozował ten ponadczasowy problem, który wyraził w zdaniu: „Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie niż synowie światła” (por. Łk 16, 1-8).  Stwierdzenie to było puentą przypowieści o nieuczciwym zarządcy. Otóż pewien zarządca majątku  otrzymał powiadomienie o otrzymaniu zwolnienia z wykonywanej pracy. W tej sytuacji, pragnąc przygotować sobie możliwie najlepszą przyszłość, potwierdził dłużnikom swego pana mniejsze długi od tych, które były w rzeczywistości. Z chrześcijańskiego punktu widzenia, na pierwszy rzut oka, zdumiewająca jest reakcja pana, która oznacza opinię samego Jezusa: „Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił”. Bardziej  właściwe wydawałoby się potępienie nieuczciwego postępowania. Gdy jednak uważniej wnikniemy w tok rozumowania Jezusa, odkryjemy bardzo ważną myśl odnośnie proponowanej hierarchii wartości. Jezus przytacza przykład  nieuczciwego  zarządcy nie po to, aby pochwalić oszustwo. To byłaby błędna interpretacja. Chodzi o zwrócenie uwagi na sposób reagowania zarządcy. Nie ma  tu bierności i rezygnacji, ale na plan pierwszy wysuwa się kreatywne rozwiązanie problemu oraz pomysłowość i roztropność w relacjach z ludźmi. Aby odnieść obustronny doraźny zysk, zarządca i dłużnicy potrafili się dogadać, stosując nieuczciwe wobec pana rozwiązanie. Ludzie „światowi” często robią ze sobą interesy, obustronnie godząc się na łamanie Przykazań Pana Boga. Człowiek wierzący może czegoś bardzo ważnego nauczyć się także i od takich ludzi.

Chodzi o metodę działania, która charakteryzuje się roztropną kreatywnością. Skoro „synowie tego świata” potrafią wkładać tak wiele serca w doczesne zyski, to tym bardziej „synowie światłości” powinni z gorącym sercem szukać jak najlepszych rozwiązań na drodze do wieczności.  W rozwoju duchowym nie wystarczy sam wysiłek, ale konieczne jest stosowanie różnych pomysłów, które pozwolą osiągnąć jak najlepsze rezultaty. Gdy chcemy wejść na górę, ale jest za bardzo stroma, to nie można od razu rezygnować. Trzeba „ruszyć głową” i zbadać okolicę. Być może od innej strony jest łagodne podejście, które pozwoli sprawnie dostać się na upragniony szczyt.

Życie pustelnicze  to jedna z metod, która pozwala pokonać dominację doczesnych spraw, aby skoncentrować się na życiu wiecznym. Pustelnia jest świetnym Bożym pomysłem, aby mieć optymalne warunki do wewnętrznego wyciszenia, które pozwala wsłuchiwać się w głos Boga.

Jako uczniowie Jezusa, z gorącym sercem i kreatywnym umysłem, wytrwale szukajmy jak najlepszych pomysłów, aby coraz owocniej zdążać do szczęśliwej wieczności … 

6 listopada 2015 (Łk 16, 1-8)