Potęga ufnej Wiary             Śmierć bliskiej osoby, bolesny zawód miłosny, ciężka choroba, utrata pracy, bankructwo założonej firmy. Życie niesie z sobą wielorakie wyzwania. Nieraz są to tylko nieco trudniejsze okresy, po których wszystko wraca do ustalonego rytmu, dającego poczucie bezpieczeństwa. Ale niestety mają miejsce także wydarzenia, które związane są z doświadczeniem śmierci. Może to być  fizyczna śmierć kogoś, ale w praktyce życia znacznie częściej chodzi o jakiś fakt, który równoznaczny jest z unicestwieniem czegoś dotąd istniejącego. Coś było i oto przestaje istnieć, powodując potężną wyrwę w życiu. Pojawiają się jak najczarniejsze myśli. Zły duch widząc osłabionego człowieka, na całego zaczyna agresywnie atakować, aby zabić wszelką nadzieję. Działa bezpośrednio, ale perfidnie stara się także posługiwać zwłaszcza najbliższymi osobami. Niejednokrotnie mąż lub żona zamiast wesprzeć, „dobija gwóźdź do trumny”… 

Gdy człowiekiem wstrząśnie „śmiertelne wydarzenie”, warto obficie czerpać z ewangelicznego opisu wskrzeszenia Łazarza (Por. J 11, 1-45). Jezus był jego bliskim przyjacielem. I oto rzecz zdumiewająca. Gdy Łazarz poważnie zachorował, Jezus nie udał się od razu z pomocą. Wyraźnie czekał i dotarł do Betanii dopiero po czterech dniach po jego śmierci. Po przyjściu, jako człowiek o wrażliwym sercu, wzruszył się i płakał po stracie ukochanego przyjaciela. Ale rzecz wielkiej wagi, nie były to czarne łzy beznadziei, ale jasne łzy nadziei i miłości. Jezus nie uległ negatywnym myślom.  Wręcz przeciwnie. Mając przed oczami zmarłego człowieka, wypowiedział jak najbardziej pozytywną modlitwę dziękczynną. 

Uderzające! Choć Łazarz jeszcze leżał w grobie jako zmarły, Jezus nie ograniczył się tylko do błagalnej prośby, ale już dziękował Bogu za wysłuchanie modlitwy. „Ojcze, dziękuję Ci, żeś Mnie wysłuchał. Ja wiedziałem, że Mnie zawsze wysłuchujesz”. Dopiero po tym dziękczynieniu powiedział do Łazarza: „Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!”. I tak rzeczywiście się stało. To, za co Jezus już dziękował jeszcze przed zaistnieniem, potem realnie się dokonało. Rzeczywistość w pełni niejako dostosowała się do Jezusowej modlitwy dziękczynnej. Dodatkowo w pełni stało się zrozumiałe, dlaczego Jezus nie chciał przyjść wcześniej. Gdyby dotarł do Łazarza przed śmiercią, wtedy dokonałby „tylko” cudu uzdrowienia z choroby. Dotarcie po czterech dniach od śmierci radykalnie zmieniało optykę całego wydarzenia. W wierzeniach ludowych uważano bowiem, że dusza krąży jeszcze przez trzy dni w pobliżu zwłok zmarłego i dopiero potem oddala się w zaświaty. Dla wszystkich stało się więc jasne, że Jezus dokonał nie tylko cudu uzdrowienia z choroby, ale stał się sprawcą cudu wskrzeszenia, przywracając ze śmierci do życia. W ten sposób przygotowywał także serca do wiary w Zmartwychwstanie. Ogromnie ważne! Początkowo  „zły brak” uzdrowienia okazał się „wielkim dobrem wskrzeszenia”. Bezsens okazał się Wielkim Sensem.  

Całe to wydarzenie niesie z sobą  wielkie przesłanie Nadziei wobec wszelkich doświadczeń śmierci na drodze doczesnego życia. Nie można wtedy poddać się czarnym, negatywnym myślom. A co w takim razie robić? Otóż najpierw najlepiej przypominać sobie prawdę, że jest Wszechmocny Bóg Ojciec, który wie, czego nam potrzeba. Następnie trzeba  trzymać się dobrej myśli, że „śmierć” ma sens, choć doraźnie wygląda jako bezsens. Kolejny krok to gorąca modlitwa do Jezusa, ale prowadzona w duchu dziękczynienia. Najlepiej dziękować już za to,  czego jeszcze wprawdzie nie ma, ale czego pragniemy, aby było. Potem niezbędne jest podejmowanie możliwie najlepszych działań, wedle sumienia i możliwości. Wreszcie trzeba przyjmować wszystko z ufną wiarą, jako najlepszą odpowiedź „wskrzeszenia” w swej sytuacji życiowej. 

Oto metoda praktycznego i skutecznego działania, oparta o najdoskonalszy przykład samego Jezusa Chrystusa… Taka droga prowadzi do „wskrzeszeń” na ziemi i do ostatecznego Zmartwychwstania na Życie wieczne w Chrystusie…          

6 kwietnia 2014 (J 11, 1-45)